کدهای خطا یا ارور در ماشین لباسشویی سامسونگ

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ
آیا ماشین لباسشویی سامسونگ شما ارور می دهد؟ در این پست به شما اطلاعاتی را می دهیم که به شما کمکمی کند تا تشخیص بدهید چه چیزی باعث شده که ماشین لباسشویی سامسونگ شما ارور بدهد. تشخیث اینکه کد خطا نشان دهنده ی بروز مشکل در کجاست، کمک می کند تا راحت تر آن را برطرف نمایید.کد خطای dl، کد خطا dsT کد خطا d5: در ماشین لباسشویی در حالی که دستگاه دارد کار می کند باز شده کد خطا fl: دستگاه نتوانسته درب را  قفل کند کد خطا Hr: مشکل کنترل درجه حرارت کد خطا LO: در باز  نمی  شود کد خطا 5E یا SE : ماشین لب...
بیشتر

نحوه بر طرف کردن error 4E و error E1 در ماشین لباسشویی سامسونگ

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ
این مشکل زمانی پیش می آید که در مدت زمان معین شده دستگاه مملو از آب نمی شود خطای 4E و E1 در ماشین لباسشویی سامسونگ به این معنا است که در زمان اختصاص داده شده آب داخل ماشین نمی شود. این خطا اساسا به این معناست که زمان آبگیری به اتمام رسیده و آب داخل ماشین لباس شویی نشده! این خطا می تواند به خاطر این باشد که دریچه ورودی آب مشکل دارد یا مشکل از لوله ی آب است.زمانی که باید آب داخل ماشین  لباسشویی بشود  به اتمام رسیده: ماشین لباسشویی نتوانسته در یک مدت زمان تعیین شده آب را داخل ماشین کند. آب ...
بیشتر